รายวิชาที่มีอยู่

โครงการอบรม Digital Literacy Enrichment สำหรับครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

มีนาคม 2563

โดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

Workshop: การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

TLD1: Technology for Learning in the Digital World

23 เมษายน 2562